Yönetim

  

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Öğrenci Konsey Başkanı

Sayın: Samet YÜCE

 


MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2016-2018 Öğrenci Temsilcileri Kurulu

Sıra No

       Adı Soyadı

     Fakülte/Y.Okul/Meslek Y.O

                 Görevi

1

 

Samet YÜCE

İİBF

 

Öğrenci Konseyi Başkanı

2

 

Ali SERTKAYA

 Eğitim Fakültesi

 

Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcısı

3

 

Ayşegül ÇİRİŞ

Mühendislik Fakültesi

 

Genel Sekreter

4

 

Muhammed ŞİT

Edebiyat Fakültesi

 

Sayman

5

 

Ahmet EKTİ

 

 Teknoloji Fakültesi

 

Halkla İlişkiler ve Bilişim Sorumlusu

6

 

Muhammed BULUT

 Fen Fakültesi

 

Dış İlişkiler Sorumlusu

7

 

Sibel BACAKSIZ

 Su Ürünleri Fakültesi

 

Çalışma Grupları Sorumlusu

8

 

Gülşen ŞEN

Türizm Fakültesi

 

Eğitim Sorumlusu

9

 

Ebru ÇAKIR

 Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Sağlık Kültür ve Spor Sorumlusu

10

 

Batuhan GÖKBULUT

Datça Kazım Yılmaz MYO

  Denetleme Kurulu Başkanı

11

 

Öznur GENÇ

Muğla MYO

  Denetleme Kurulu Üye

12

 

İsrafil ERTUĞRUL

Spor Bilimleri Fakültesi

  Denetleme Kurulu Üye

13

 

Adem ÖZCAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi

   

14

 

Altuğ GÜLGEÇ

Ortaca MYO

   

15

 

Çiğdem KUŞ

Fen Bilimleri Enstitüsü

   

16

 

Emrullah TOP

Milas MYO

   

17

 

Enes KÜLAHÇI

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi

   

18

 

Gamze BAKIR

Ula Ali Koçman MYO

   

19

 

İsmail Kaan KAZAROĞLU

Fethiye Sağlık Hizmetleri MYO

   

20

 

Nuray BULUT

Fethiye ASMK MYO

   

21

 

Oğuz YALÇIN

Fethiye İşletme Fakültesi

   

22

 

Tuna ÖLKER

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

   

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci Hakları Beyannamesi

 


MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ HAKLARI BEYANNAMESİ

 

*Muğla Üniversitesi öğrencileri Üniversite çalışanları nezdinde eşit haklara sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencilerine renk, cinsiyet, etnik köken, dini inanç, fiziki görünüm, sosyo-ekonomik durum, aile yapısı, medeni durum gibi kişisel özelliklerinden dolayı ayrım yapılamaz.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri tüm eğitim kademelerinde nitelikli eğitim alma hakkına sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri bir üst eğitim kademesi ve finansal destek konularında bilgilendirilme ve bu bilgiye kolaylıkla ulaşma hakkına sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri kendilerine hizmet veren tüm kurum binalarına fiziksel olarak kolaylıkla ulaşma hakkına sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri Üniversite tarafından öğrencilere sağlanan imkânlardan eşit şekilde faydalanırlar.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri, ilgili burs duyurularına; öngörülen kriterleri sağlamaları koşuluyla başvurma ve burslardan faydalanma konusunda eşit haklara sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri öngörülen kriterleri sağlamaları koşuluyla,  yurt içi ve yurt dışı değişim programlarına başvuru konusunda eşit haklara sahiptirler.  

*Muğla Üniversitesi öğrencileri Üniversite tarafından sağlanan iş ve staj olanaklarına başvuru yapma ve faydalanma konusunda eşit haklara sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri gerekli koşulları sağlamak kaydıyla “Öğrenci Topluluğu” kurma hakkına sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri kişilik haklarına saygılı olmak ve eleştiri sınırları içerisinde kalmak kaydıyla ifade özgürlüğüne sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri öğrencilerle ilgili tüm konularda, yönetim tarafından alınan kararların ve karar alma süreçlerinin bir parçasıdırlar.

*Muğla Üniversitesi öğrencilerinin seçilmiş temsilcileri, yönetim içinde yer alan kurul ve komisyonlarda, öğrencilere ilişkin konuların tamamında kararların alınmasında söz hakkına sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri eğitim öğretimdeki başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi konusunda belirleyici unsurlardan biridir.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri derslerin kredilerinin ve öğrenim kazanımlarının belirlenmesi konusunda görüş beyan etme hakkına sahiptirler.  

*Muğla Üniversitesi öğrencileri ders içi süreçlerde izlenecek teknik ve stratejiler konusunda bilgilendirilme hakkına sahiptirler. Bu süreçlerde öğrenci aleyhine hiçbir değişiklik öğrencinin bilgisi ve rızası olmadan yapılamaz.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri danışmanları tarafından kendileri ile ilgili yapılan yazılı değerlendirmelere ulaşma ve üçüncü bir tarafa iletme hakkına sahiptirler. 

*Muğla Üniversitesi öğrencileri keşif, buluş ve üretim gibi işlerde telif hakkına sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi çalışanları öğrencilerin özel hayatlarına saygılıdır.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri kuruma dair sıkıntılarını bireysel olarak hiyerarşiye uygun şekilde her kademedeki yöneticiye iletme hakkına sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri nitelikli sağlık hizmeti alma ve bu hizmetlere kolay ulaşma hakkına sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri beslenme, barınma, öğrenim hakkı gibi temel hak ve özgürlüklerin savunucusudurlar.

 

            Muğla Üniversitesi çalışanları adına Muğla Üniversitesi Senatosunda kabul edilen “Muğla Üniversitesi Öğrenci Hakları Beyannamesi” 22 beyandan oluşup, beyannamenin takipçisi “Öğrenci Konseyi”, koruyucusu da “Muğla Üniversitesi Senatosu” dur.

 

Foto Galeri
Yukarı Çık