Çözüm Önerileri Raporu

 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANLIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RAPORU

A)     EĞİTİM- ÖĞRETİM İLE İLGİLİ SORUNLAR , ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  VE TALEPLER

1)      MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

AÇIKLAMA: Şuan yürürlükte olan Muğla Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi karşılaşılan bazı durumlar için çözüm üretememektedir. Örneğin; temsilci seçimleri sırasında adaylar arasında oy eşitliği olması durumunda hangi yöntemin izleneceği konusunda yönergede bir ibare bulunmamaktadır.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Muğla Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı olarak yaptığımız araştırmalar sonucu; iki ya da daha fazla temsilci adayının eşit oy almaları durumunda, not ortalaması daha yüksek olan adayın temsilci olarak seçilmesi yolu izlenebilir.

TALEP: Muğla Üniversitesi Öğrenci Konseyi ile Öğrenci Toplulukları arasındaki iletişimin artması ve ortak etkinliklerde buluşulması amacıyla, yönetimini Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun üstleneceği “Topluluklar Birliği” nin kurulmasını ve bu maddenin Muğla Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesine eklenmesini talep etmekteyiz.

 

2)      ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ BELGE ALIM İŞLEYİŞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

AÇIKLAMA: Muğla Üniversitesi’nde öğrenim görmeye başlayan her öğrenci, ilk kayıt esnasında kayıt gideri adı altında belirli bir ücret ödemektedir. Öğrencinin bu kurumda öğrenim gördüğü süre boyunca alacağı öğrenci belgesi, transkript gibi belgeler için tekrar bir ücret ödemesi öğrencileri mağdur etmektedir.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Öğrenciler, öğrenim gördüğü süre boyunca öğrenci belgesi, transkript gibi belgeleri ücretsiz olarak alabilirler.

TALEP: Çalışanların iş yükünün hafifletilmesi ve öğrencilerin işlemlerinin hızlandırılması amacıyla öğrenci belgesi, transkript gibi belgelerin dijital ortamda da temin edilebilmesini talep etmekteyiz.

3)      MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FAYDALANDIKLARI TEKNOLOJİK CİHAZLARIN GÜNÜMÜZ ŞARTLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ

AÇIKLAMA: Muğla Üniversitesi öğrencilerinin ders anlatımları ve sınavlarda, kampüs içindeki gündelik yaşamda faydalandıkları teknolojik cihazların donanım eksikliği, eski veya arızalı olması öğrencilerin mağduriyetine sebep olmaktadır.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Öğrenci mağduriyetinin giderilmesi için, teknolojik cihazlar günümüz koşullarına uygun hale getirilebilir.

 

B)    YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK SORUN, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE TALEPLER

 

1)      ÜNİVERSİTEMİZDE GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN “BAHAR ŞENLİKLERİ” ETKİNLİĞİNDE ÖĞRENCİ KONSEYİNİN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI

TALEP: “Bahar Şenlikleri” öğrencilerin vize sınavları sonrası stres atmaları ve ilkbaharın gelişiyle motivasyonlarını yüksek tutmaları için düzenlenen etkinliklerdir. Bu etkinliğe katılacak kişilerin veya düzenlenecek etkinliklerin kararlaştırılması sürecinde Öğrenci Konseyinin aktif rol almasını talep etmekteyiz.

 

2)      IŞIKLANDIRMA İLE İLGİLİ SORUNLARIN GİDERİLMESİ

AÇIKLAMA: Muğla Üniversitesi Kampüs alanında bulunan öğrenciler (özellikle ikinci öğretim öğrencileri), akşam saatlerindeki derslerin bitiminde C kapıdan Kötekli’ye uzanan ara yolları kullanmaktadırlar. Belirtilen güzergâhtaki ara yollarda ışıklandırmanın yetersiz olması, öğrencilerin (özellikle kız öğrencilerin) mağduriyetine sebep olmaktadır.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: İlgili birimler tarafından belirtilen güzergâhlarda ışıklandırma çalışmalarının yapılması, öğrenci mağduriyetinin giderilmesi için çözüm olabilir.

3)      BESLENME İLE İLGİLİ KOŞULLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ

AÇIKLAMA: Öğrenci Sayısı 30 bine yaklaşan üniversitemizde, Öğrenci Sarayına olan talep her geçen gün artmaktadır. Bununla birlikte yemek kalitesinin azaldığı konusunda birçok şikayet ve bu konuyla ilgili talep dilekçeleri aldık. Öğrenci Sarayını kullanmakta olan öğrencilere haftanın birçok gününde genel talebe denk düşemeyen ve yenilmeyen yemekler çıkmaktadır. Ayrıca haftanın her günü okulda olmadığı halde herkes haftalık fiş almak zorundadır. 7,5 lira olan bu fişlerle, personele çıkan yemek aynı olmasına rağmen öğrenciler tabldotta yemektedir.

TALEP VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Biz Muğla Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı olarak aldığımız talepler ve öneriler doğrultusunda Öğrenci Sarayı ile ilgili gerekli denetimlerin yapılmasını ve yemeklerin kalitesinin arttırılmasını talep ediyoruz.

            Açıklamada belirttiğimiz durumdaki öğrencilerin sorununu giderilebilmesi için Ege Üniversitesi ve birçok üniversitede uygulanan öğrenci kartlarına günlük yüklemeler yapılmasının uygun olacağını düşünmekteyiz. Öğrencilerinde personele uygulanan porselen tabaklarda yemesinin daha eşit bir ortam sağlayacağını düşünüyoruz.

4)      KAMPÜS İÇERİSİNDE VE İLÇELERDE BULUNAN KANTİN VE KAFETERYALARIN DENETLENMESİ

AÇIKLAMA:  Artan öğrenci sayısıyla okulda yeme-içme artık kaçınılmaz bir durum. Buna rağmen ilgili fakülte kantinlerinin birçoğunda gerekli özen gösterilmemektedir ve öğrenciler çözüm olarak kafeterya, saray ya da benzeri işletmelere yönelmektedir. Fiyatlarında bir eğitim kurumunda olması gerektiğinden fazla olduğunu düşünmekteyiz.

TALEP, ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Muğla Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak ilgili birimlerin kantinlerinin ve kampüs alanındaki kafeteryaların denetlenmesini ve gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmekteyiz.

5)      KAMPÜS İÇERİSİNDE VE İLÇELERDE BULUNAN ATM EKSİKLİĞİNİN GİDERİLMESİ

AÇIKLAMA: Öğrencilerin birçoğu Türkiye Cumhuriyeti Kredi ve Yurtlar kurumu tarafından sağlanan burs ya da öğrenim kredisi almaktadır. Muğla Üniversitesi kampüs alanında yalnızca bir tane bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ATM’si her ayın 7’sinde öğrencilere zorluk çıkarmakta, çoğu zaman yoğunluktan kitlenip hizmet verememektedir.

TALEP, ÇÖZÜM ÖNERİSİ: Biz Muğla Üniversitesim Öğrenci Konseyi Başkanlığı olarak ilgili banka ATM’lerinin ilgili alanlarda fazlalaştırılmasının faydalın olabileceğini düşünmekte ve uygun görülen yerlere ATM talep etmekteyiz. 

Öğrenci Hakları Beyannamesi

 


MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ HAKLARI BEYANNAMESİ

 

*Muğla Üniversitesi öğrencileri Üniversite çalışanları nezdinde eşit haklara sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencilerine renk, cinsiyet, etnik köken, dini inanç, fiziki görünüm, sosyo-ekonomik durum, aile yapısı, medeni durum gibi kişisel özelliklerinden dolayı ayrım yapılamaz.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri tüm eğitim kademelerinde nitelikli eğitim alma hakkına sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri bir üst eğitim kademesi ve finansal destek konularında bilgilendirilme ve bu bilgiye kolaylıkla ulaşma hakkına sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri kendilerine hizmet veren tüm kurum binalarına fiziksel olarak kolaylıkla ulaşma hakkına sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri Üniversite tarafından öğrencilere sağlanan imkânlardan eşit şekilde faydalanırlar.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri, ilgili burs duyurularına; öngörülen kriterleri sağlamaları koşuluyla başvurma ve burslardan faydalanma konusunda eşit haklara sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri öngörülen kriterleri sağlamaları koşuluyla,  yurt içi ve yurt dışı değişim programlarına başvuru konusunda eşit haklara sahiptirler.  

*Muğla Üniversitesi öğrencileri Üniversite tarafından sağlanan iş ve staj olanaklarına başvuru yapma ve faydalanma konusunda eşit haklara sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri gerekli koşulları sağlamak kaydıyla “Öğrenci Topluluğu” kurma hakkına sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri kişilik haklarına saygılı olmak ve eleştiri sınırları içerisinde kalmak kaydıyla ifade özgürlüğüne sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri öğrencilerle ilgili tüm konularda, yönetim tarafından alınan kararların ve karar alma süreçlerinin bir parçasıdırlar.

*Muğla Üniversitesi öğrencilerinin seçilmiş temsilcileri, yönetim içinde yer alan kurul ve komisyonlarda, öğrencilere ilişkin konuların tamamında kararların alınmasında söz hakkına sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri eğitim öğretimdeki başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi konusunda belirleyici unsurlardan biridir.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri derslerin kredilerinin ve öğrenim kazanımlarının belirlenmesi konusunda görüş beyan etme hakkına sahiptirler.  

*Muğla Üniversitesi öğrencileri ders içi süreçlerde izlenecek teknik ve stratejiler konusunda bilgilendirilme hakkına sahiptirler. Bu süreçlerde öğrenci aleyhine hiçbir değişiklik öğrencinin bilgisi ve rızası olmadan yapılamaz.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri danışmanları tarafından kendileri ile ilgili yapılan yazılı değerlendirmelere ulaşma ve üçüncü bir tarafa iletme hakkına sahiptirler. 

*Muğla Üniversitesi öğrencileri keşif, buluş ve üretim gibi işlerde telif hakkına sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi çalışanları öğrencilerin özel hayatlarına saygılıdır.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri kuruma dair sıkıntılarını bireysel olarak hiyerarşiye uygun şekilde her kademedeki yöneticiye iletme hakkına sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri nitelikli sağlık hizmeti alma ve bu hizmetlere kolay ulaşma hakkına sahiptirler.

*Muğla Üniversitesi öğrencileri beslenme, barınma, öğrenim hakkı gibi temel hak ve özgürlüklerin savunucusudurlar.

 

            Muğla Üniversitesi çalışanları adına Muğla Üniversitesi Senatosunda kabul edilen “Muğla Üniversitesi Öğrenci Hakları Beyannamesi” 22 beyandan oluşup, beyannamenin takipçisi “Öğrenci Konseyi”, koruyucusu da “Muğla Üniversitesi Senatosu” dur.

 

Foto Galeri
Yukarı Çık